ฝนเรียลเอสเตท

ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมักเรียกกันว่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์คือบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้ขายหรือผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ แม้ว่านายหน้าอาจทำงานโดยอิสระ แต่ตัวแทนมักจะทำงานภายใต้นายหน้าที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อเป็นตัวแทนของลูกค้า นายหน้าและตัวแทนได้รับอนุญาตจากรัฐในการเจรจาข้อตกลงการขายและจัดการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการปิดธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยทั่วไปผู้ซื้อและผู้ขายควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อขอคำจำกัดความเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกฎหมายหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง

กระบี่อสังหาริมทรัพย์สำหรับขายและเช่า